Chi tiết văn bản số: 1558/KTNN-CĐ
Tên văn bản: Công văn số 1558/KTNN-CĐ ngày 28/11/2016 của Kiểm toán nhà nước về việc đính chính văn bản số 1793/QĐ-KTNN.
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực ban hành:
Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 1558/KTNN-CĐ
Ngày ban hành: 28/11/2016
Trích dẫn: Công văn số 1558/KTNN-CĐ ngày 28/11/2016 của Kiểm toán nhà nước về việc đính chính văn bản số 1793/QĐ-KTNN.
Người ký: Ngô Minh Kiểm
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản