Chi tiết văn bản số: 113/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết số 113/NQ-CP ngày 31/12/2016 của Chính phủ về hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2016.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 113/NQ-CP
Ngày ban hành: 31/12/2016
Trích dẫn: Nghị quyết số 113/NQ-CP ngày 31/12/2016 của Chính phủ về hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2016.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản