Chi tiết văn bản số: 14/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định 14/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài"
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 14/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 06/01/2017
Trích dẫn: Quyết định 14/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài"
Người ký: Vũ Đức Đam
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản