Chi tiết văn bản số: 02/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Cán bộ - Công chức- Công vụ
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 02/CT-TTg
Ngày ban hành: 06/01/2017
Trích dẫn: Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản