Chi tiết văn bản số: 01/2017/NQ-HĐTP
Tên văn bản: Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về biểu mẫu trong tố tụng dân sự.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Số/Ký hiệu: 01/2017/NQ-HĐTP
Ngày ban hành: 13/01/2017
Trích dẫn: Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về biểu mẫu trong tố tụng dân sự.
Người ký: Nguyễn Hòa Bình
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản