Chi tiết văn bản số: 345/NQ-UBTVQH14
Tên văn bản: Nghị quyết số 345/NQ-UBTVQH14 ngày 25/01/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Hợp tác quốc tế
Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Số/Ký hiệu: 345/NQ-UBTVQH14
Ngày ban hành: 25/01/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 345/NQ-UBTVQH14 ngày 25/01/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14.
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản