Chi tiết văn bản số: 49/TB-VPCP
Tên văn bản: Thông báo số 49/TB-VPCP ngày 02/02/2017 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Kiểm toán nhà nước.
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 49/TB-VPCP
Ngày ban hành: 02/02/2017
Trích dẫn: Thông báo số 49/TB-VPCP ngày 02/02/2017 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Kiểm toán nhà nước.
Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản