Chi tiết văn bản số: 55/QĐ-BXD
Tên văn bản: Quyết định 55/QĐ-BXD ngày 25/01/2017 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy trình kiểm định và Quy trình bảo trì công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Giám sát - Thanh tra - Kiểm tra
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 55/QĐ-BXD
Ngày ban hành: 25/01/2017
Trích dẫn: Quyết định 55/QĐ-BXD ngày 25/01/2017 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy trình kiểm định và Quy trình bảo trì công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình
Người ký: Lê Quang Hùng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản