Chi tiết văn bản số: 29/2016/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư 29/2016/TT-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giám sát - Thanh tra - Kiểm tra
Quản lý, điều hành
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 29/2016/TT-BXD
Ngày ban hành: 10/02/2017
Trích dẫn: Thông tư 29/2016/TT-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng
Người ký: Lê Quang Hùng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản