Chi tiết văn bản số: 333/2017/UBTVQH14
Tên văn bản: Nghị quyết số 333/2017/UBTVQH14 ngày 11/01/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các tòa án quân sự về tổ chức.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - Quốc phòng
Bộ máy hành chính
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Số/Ký hiệu: 333/2017/UBTVQH14
Ngày ban hành: 10/01/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 333/2017/UBTVQH14 ngày 11/01/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các tòa án quân sự về tổ chức.
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản