Chi tiết văn bản số: ../../..
Tên văn bản: Qui trình kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
Loại văn bản: Phụ lục ban hành kèm theo
Lĩnh vực ban hành:
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: ../../..
Ngày ban hành: 16/07/2010
Trích dẫn: Qui trình kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2010/QĐ-KTNN ngày 16 tháng 07 năm 2010 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản