Chi tiết văn bản số: 01/2017/TT-NHNN
Tên văn bản: Thông tư 01/2017/TT-NHNN ngày 07/02/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Tiền tệ - Ngân hàng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số/Ký hiệu: 01/2017/TT-NHNN
Ngày ban hành: 07/02/2017
Trích dẫn: Thông tư 01/2017/TT-NHNN ngày 07/02/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Người ký: Đào Minh Tú
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản