Chi tiết văn bản số: 167/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định 167/QĐ-TTg ngày 07/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực"
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Đầu tư
Hợp tác quốc tế
Kinh tế - Thương mại
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 167/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 07/02/2017
Trích dẫn: Quyết định 167/QĐ-TTg ngày 07/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực"
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản