Chi tiết văn bản số: 42/2016/TT-NHNN
Tên văn bản: Thông tư 42/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Tiền tệ - Ngân hàng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số/Ký hiệu: 42/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành: 30/12/2016
Trích dẫn: Thông tư 42/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân
Người ký: Nguyễn Phước Thanh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản