Chi tiết văn bản số: 43/2016/TT-NHNN
Tên văn bản: Thông tư 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Tiền tệ - Ngân hàng
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số/Ký hiệu: 43/2016/TT-NHNN
Ngày ban hành: 30/12/2016
Trích dẫn: Thông tư 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính
Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản