Chi tiết văn bản số: 79/QĐ-BXD
Tên văn bản: Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Định mức kỹ thuật
Giám sát - Thanh tra - Kiểm tra
Tiêu chuẩn - Quy chuẩn
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 79/QĐ-BXD
Ngày ban hành: 15/02/2017
Trích dẫn: Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
Người ký: Bùi Phạm Khánh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản