Chi tiết văn bản số: 01/2017/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Đất đai - Bất động sản
Định mức kỹ thuật
Giám sát - Thanh tra - Kiểm tra
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Xây dựng
Số/Ký hiệu: 01/2017/TT-BXD
Ngày ban hành: 06/02/2017
Trích dẫn: Thông tư 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
Người ký: Bùi Phạm Khánh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản