Chi tiết văn bản số: 44/2016/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Thông tư 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giám sát - Thanh tra - Kiểm tra
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 44/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 28/12/2016
Trích dẫn: Thông tư 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù
Người ký: Doãn Mậu Diệp
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản