Chi tiết văn bản số: 01/2017/TT-BTP
Tên văn bản: Thông tư 01/2017/TT-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ Tư pháp về Quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Tư pháp
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tư pháp
Số/Ký hiệu: 01/2017/TT-BTP
Ngày ban hành: 23/01/2017
Trích dẫn: Thông tư 01/2017/TT-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ Tư pháp về Quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự
Người ký: Trần Tiến Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản