Chi tiết văn bản số: 13/2016/TT-BTP
Tên văn bản: Thông tư 13/2016/TT-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ Tư pháp Quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Công nghệ thông tin
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Tư pháp
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tư pháp
Số/Ký hiệu: 13/2016/TT-BTP
Ngày ban hành: 30/12/2016
Trích dẫn: Thông tư 13/2016/TT-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ Tư pháp Quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản