Chi tiết văn bản số: 04/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực ban hành:
DNNN
Kinh tế - Thương mại
Quản lý, điều hành
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 04/CT-TTg
Ngày ban hành: 02/02/2017
Trích dẫn: Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016-2020
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản