Chi tiết văn bản số: 49/2016/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Đất đai - Bất động sản
Giám sát - Thanh tra - Kiểm tra
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 49/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 28/12/2016
Trích dẫn: Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai.
Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản