Chi tiết văn bản số: 01/2017/TT-BVHTTDL
Tên văn bản: Thông tư số 01/2017/TT-BVHTTDL ngày 24/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết khoản 2 Điều 21 Nghị định 173/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Giám sát - Thanh tra - Kiểm tra
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Số/Ký hiệu: 01/2017/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành: 24/02/2017
Trích dẫn: Thông tư số 01/2017/TT-BVHTTDL ngày 24/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết khoản 2 Điều 21 Nghị định 173/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản