Chi tiết văn bản số: 07/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 07/2017/TT-BTC ngày 24/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn khoản 2 Điều 9 Quyết định 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả v
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Kinh tế - Thương mại
Tài chính Nhà nước
Tài sản nhà nước
Tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí
Vi phạm hành chính
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 07/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 24/01/2017
Trích dẫn: Thông tư số 07/2017/TT-BTC ngày 24/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn khoản 2 Điều 9 Quyết định 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả áp dụng trong lĩnh vực tài chính.
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản