Chi tiết văn bản số: 327/2016/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 327/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giám sát - Thanh tra - Kiểm tra
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 327/2016/TT-BTC
Ngày ban hành: 26/12/2016
Trích dẫn: Thông tư số 327/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước.
Người ký: Trần Xuân Hà
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản