Chi tiết văn bản số: 44/2016/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư số 44/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường về việc quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giám sát - Thanh tra - Kiểm tra
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 44/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 26/12/2016
Trích dẫn: Thông tư số 44/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường về việc quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản.
Người ký: Nguyễn Linh Ngọc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản