Chi tiết văn bản số: 376/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản: Quyết định 376/QĐ-LĐTBXH ngày 14/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động kiểm đ
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Lao động - Tiền lương
Thủ tục hành chính - Tố tụng
Lĩnh vực kiểm toán:
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 376/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành: 14/03/2017
Trích dẫn: Quyết định 376/QĐ-LĐTBXH ngày 14/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Người ký: Doãn Mậu Diệp
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản