Chi tiết văn bản số: 07/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 07/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 10/03/2017
Trích dẫn: Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Người ký: Doãn Mậu Diệp
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản