Chi tiết văn bản số: 27/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/03/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Giám sát - Thanh tra - Kiểm tra
Khoa học - Công nghệ
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 27/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/03/2017
Trích dẫn: Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/03/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản