Chi tiết văn bản số: 04/2017/TT-BNNPTNT
Tên văn bản: Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục các loại động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoan
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Hợp tác quốc tế
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số/Ký hiệu: 04/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 24/02/2017
Trích dẫn: Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục các loại động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Người ký: Hà Công Tuấn
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản