Chi tiết văn bản số: 19/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Tài chính Nhà nước
Vi phạm hành chính
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 19/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 28/02/2017
Trích dẫn: Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.
Người ký: Trần Xuân Hà
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản