Chi tiết văn bản số: 323/2016/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giá
Giám sát - Thanh tra - Kiểm tra
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 323/2016/TT-BTC
Ngày ban hành: 16/12/2016
Trích dẫn: Thông tư số 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá.
Người ký: Trần Văn Hiếu
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản