Chi tiết văn bản số: 07/2017/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Công nghệ thông tin
Doanh nghiệp
Giá
Giao thông vận tải
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 07/2017/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 27/03/2017
Trích dẫn: Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản