Chi tiết văn bản số: 343/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 20/3/2017của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư phi Dự án "Viện trợ thiết bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 từ Chính phủ Hoa Kỳ" do Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Đầu tư
Hợp tác quốc tế
Y tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 343/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 20/03/2017
Trích dẫn: Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 20/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư phi Dự án "Viện trợ thiết bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 từ Chính phủ Hoa Kỳ" do Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại.
Người ký: Phạm Bình Minh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản