Chi tiết văn bản số: 04/2017/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bản quyền - Nhãn hiệu
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 04/2017/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 09/03/2017
Trích dẫn: Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản