Chi tiết văn bản số: 284/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 02/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Đầu tư
Địa giới hành chính
Quy hoạch
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 284/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 02/03/2017
Trích dẫn: Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 02/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản