Chi tiết văn bản số: 12/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực ban hành:
Đầu tư
Địa giới hành chính
Xây dựng - Đô thị
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 12/CT-TTg
Ngày ban hành: 03/04/2017
Trích dẫn: Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản