Chi tiết văn bản số: 33/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Tài nguyên và Môi trường
Vi phạm hành chính
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 33/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 03/04/2017
Trích dẫn: Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản