Chi tiết văn bản số: 486/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản: Quyết định 486/QĐ-LĐTBXH ngày 29/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Cán bộ - Công chức- Công vụ
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 486/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành: 29/03/2017
Trích dẫn: Quyết định 486/QĐ-LĐTBXH ngày 29/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Người ký: Đào Ngọc Dung
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản