Chi tiết văn bản số: 293/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản: Quyết định 293/QĐ-LĐTBXH ngày 09/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đ
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Chính sách
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 293/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành: 09/03/2017
Trích dẫn: Quyết định 293/QĐ-LĐTBXH ngày 09/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản