Chi tiết văn bản số: 48/2017/TT-BQP
Tên văn bản: Thông tư số 48/2017/TT-BQP ngày 05/3/2017 của Bộ Quốc phòng ban hành quy chế giám sát tàichính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
DNNN
Doanh nghiệp
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc phòng
Số/Ký hiệu: 48/2017/TT-BQP
Ngày ban hành: 05/03/2017
Trích dẫn: Thông tư số 48/2017/TT-BQP ngày 05/3/2017 của Bộ Quốc phòng ban hành quy chế giám sát tàichính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng
Người ký: Bộ trưởng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản