Chi tiết văn bản số: 08/2017/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 08/2017/QĐ-TTg ngày 31/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh th
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Giao thông vận tải
Hợp tác quốc tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 08/2017/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 31/03/2017
Trích dẫn: Quyết định số 08/2017/QĐ-TTg ngày 31/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản