Chi tiết văn bản số: 01/2017/TT-VPCP
Tên văn bản: Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ba
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Hành chính
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 01/2017/TT-VPCP
Ngày ban hành: 31/03/2017
Trích dẫn: Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Người ký: Mai Tiến Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản