Chi tiết văn bản số: 07/2017/TT-BNNPTNT
Tên văn bản: Thông tư số 07/2017/TT-BNNPTNT ngày 21/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Sản phẩm thủy sản - Cá tra phi lê đông lạnh".
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giấy phép - Tiêu chuẩn
Kinh tế - Thương mại
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số/Ký hiệu: 07/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 21/03/2017
Trích dẫn: Thông tư số 07/2017/TT-BNNPTNT ngày 21/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Sản phẩm thủy sản - Cá tra phi lê đông lạnh".
Người ký: Vũ Văn Tám
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản