Chi tiết văn bản số: 420/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 420/QĐ-TTg ngày 05/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Hợp tác quốc tế
Khoa học - Công nghệ
Kinh tế - Thương mại
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 420/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 05/04/2017
Trích dẫn: Quyết định số 420/QĐ-TTg ngày 05/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mi-an-ma.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản