Chi tiết văn bản số: 422/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 05/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ n
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Hợp tác quốc tế
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 422/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 05/04/2017
Trích dẫn: Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 05/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản