Chi tiết văn bản số: 04/2017/TT-BTP
Tên văn bản: Thông tư 04/2017/TT-BTP ngày 12/4/2017 của Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tư pháp
Số/Ký hiệu: 04/2017/TT-BTP
Ngày ban hành: 12/04/2017
Trích dẫn: Thông tư 04/2017/TT-BTP ngày 12/4/2017 của Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành
Người ký: Lê Thành Long
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản