Chi tiết văn bản số: 03/2017/TT-BTP
Tên văn bản: Thông tư 03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017 của Bộ Tư pháp về việc quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Chính sách
Hành chính
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tư pháp
Số/Ký hiệu: 03/2017/TT-BTP
Ngày ban hành: 05/04/2017
Trích dẫn: Thông tư 03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017 của Bộ Tư pháp về việc quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự
Người ký: Lê Thành Long
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản