Chi tiết văn bản số: 471/QĐ-BTP
Tên văn bản: Quyết định 471/QĐ-BTP ngày 04/04/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tư pháp
Số/Ký hiệu: 471/QĐ-BTP
Ngày ban hành: 04/04/2017
Trích dẫn: Quyết định 471/QĐ-BTP ngày 04/04/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Người ký: Lê Tiến Châu
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản