Chi tiết văn bản số: 472/QĐ-BTP
Tên văn bản: Quyết định 472/QĐ-BTP ngày 04/4/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa công sở, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tư pháp
Số/Ký hiệu: 472/QĐ-BTP
Ngày ban hành: 04/04/2017
Trích dẫn: Quyết định 472/QĐ-BTP ngày 04/4/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa công sở, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp
Người ký: Lê Tiến Châu
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản